Budgettering

Ondernemen is regeren en regeren is vooruitzien. Plannen maken en uitvoeren valt en staat met de financiële bedrijfsontwikkelingen. Begroten of budgetteren is in deze de leidraad. Almamater kan u adviseren en ondersteunen bij:
  • Het opstellen van een begroting
  • Koppelen begroting aan tussentijdse rapportages
  • Analyseren en adviseren inzake de uitkomsten
Almamater, meer dan uw financiële kennis